Skip to main content

Javascript Methods in Tagalog

Javascript Methods explained in tagalog

Layunin

Ang Proyektong ito ay ginawa para sa mga taong hindi masyadong sanay sa wikang ingles at sa mga taong gustong makakita ng explanation na nakasulat sa tagalog/taglish.

Pangitain

Ang isang mahusay na Javascript Developer ay kailangang familiar sa mga javascript methods, pakay ng app nato na maging madali at maigsi ang pag-pagpapaliwanag sa mga to.